Bord

A casa teníem cavalls i el meu avi havia tractat sempre amb animals de peu rodó. D’aquí conec la paraula “bord”, que ve del llatí vulgar BURDUS, “mul”, i que Coromines defineix a l’entrada “bordell” com a “persona o vegetal de mala casta”. Curiosament, nosaltres la dirigíem als animals, en concret als cavalls de més mal ferrar. Després, durant uns anys, vaig sentir-la sobretot en la forma “borde”; una llàstima, en un mot català tan antic i de dubtosa genuïnitat castellana. Interessantíssima, l’entrada “bordell”, que podria significar “lloc d’on surt la gent borda”.

( Març del 2005, El País )

One Response to “Bord”

  1. why is credit score important Says:

    There are numerous forms of range of credit standing. Every person truly has lots of people’s credit reports for the range of credit scoring product simply because each of 3 country wide services, Equifax, Experian along with TransUnion, has its own repository. Range of credit ratings possess various names at each from the diverse credit reporting agencies: Range of credit ratings are used through 90% of the creditors.

Leave a Reply

S'actualitza de tant en tant